Rahankeräyslupa RA/2020/13

Rahankeräysluvan saaja
Suomen NMKY:n liitto ry (0315207-7)

Luvan myöntäjä
Poliisihallitus / Arpajaishallinto

Luvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2020/13

Keräyksen toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 01.11.2019 – 31.10.2022 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta

 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat lahjoitetaan apurahoina vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan ja hyvinvoinnin tukemiseen (kuten avustamalla harrastusmaksuissa), lasten ja nuorten kiusaamisen vähentämiseen tähtäävään työhön (muun muassa Camera obscura -toiminta ja koulusovittelutoiminta), vanhempien ja lasten vuorovaikutuksen tukemiseen (kuten isä–lapsi -toiminta, – leirien järjestäminen) jäsenyhdistysten tapahtuvan toiminnan kautta.

Lisäksi varoja käytetään nuorten työllistymisen ja toiminnallisuuden tukemiseen Kehitysyhteistyöohjelmassa Libanonissa ja Gambiassa. Rahankeräysvaroista katetaan hankkeisiin tarvittavaa omarahoitusosuutta (n. 15 %).

Varoja voidaan käyttää myös humanitaariseen avustustyöhön Ukrainassa ja Ukrainan lähialueilla liiton kattojärjestön YMCA Euroopan kautta. Varoja käytetään kriisi- ja katastrofiapuun, kuten esimerkiksi ruoka-, lääke- ja tavara-apuun. Lisäksi varoilla tuetaan ukrainalaisten majoittumista ja integroitumista uuteen ympäristöön. Varoilla avustetaan lisäksi kotimaassa vastaanotettuja ukrainalaisia Suomen NMKY:n liitto ry:n ja sen paikallisyhdistysten kautta. Varoilla tuetaan majoittumista ja muita perustarpeita sekä vastaanotettujen henkilöiden integroitumista yhteiskuntaan (työllisyys, kielitaito jne.).

 

Keräys ja vetoamistavat
internet, lipas, sähköpostilista ,lehdet, radio ja tv