Camera obscura -toimintamalli perustuu kokemusoppimiseen ja on tarkoitettu 12–17-vuotiaille. Toimintamallissa on kaksi ohjelmasisältöä: arvo- ja terveyskasvatus, tunne- ja selviytymistaidot. Toimintamallin tarkoituksena on vahvistaa itsetuntemusta ja omanarvontuntoa sekä omien arvojen, tunteiden sekä vahvuuksien tunnistaminen. Toimintamalli sopii hyvin oppilashuollon, mielenterveyden edistämiseen, ehkäisevän päihdetyön sekä sosiaalisen vahvistamisen välineeksi. Toiminta toteutetaan yhteistyönä nuorisoalan ja koulujen kanssa.